Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Hoạt động

Hoạt động

Ngày 27/12/2019   |   Nghề nghiệp

Hoạt động câu lạc bộ

Ricons thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt câu lạc bộ nhằm gia tăng tinh thần đoàn kết, nâng cao kiến thức và thúc đẩy sự sáng tạo.
Hoạt động đào tạo

Đào tạo nội bộ: là các chương trình đào tạo thường xuyên được tổ chức dành cho CBNV trong công ty nhằm xây dựng và phát huy tinh thần tự học hỏi.

Đào tạo chiêu sinh: là các chương trình đào tạo được những phòng ban chức năng trong Công ty xây dựng theo nhiều chuyên đề thiết thực, từ đó CBNV có thể chủ động chọn lựa và đăng ký tham dự lớp học để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Đào tạo theo nhu cầu đào tạo: là chương trình đào tạo có sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng để đào tạo nâng cao kiến thức chuyên sâu theo nhu cầu của các nhân sự trong Công ty.

Đào tạo trên công việc: luôn tận tình hướng dẫn và đào tạo thông qua các công việc hằng ngày.

Đào tạo bên ngoài: là các chương trình đào tạo phối hợp với các đơn vị đào tạo Việt Nam; phối hợp với các đơn vị đào tạo nước ngoài hoặc đào tạo quy mô toàn tập đoàn Coteccon Group.


Hoạt động lễ hộiHoạt động Công tyHoạt động Công đoàn

Tin tức liên quan