Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Coteccons giảm cổ phiếu ESOP, nâng kế hoạch doanh số năm 2017 lên 27.000 tỷ đồng

Coteccons giảm cổ phiếu ESOP, nâng kế hoạch doanh số năm 2017 lên 27.000 tỷ đồng

Ngày 30/05/2019   |   Tin thị trường

Sau năm 2016 với kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần đạt 20.783 tỷ đồng và 1.422 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, Báo cáo thường niên năm 2016 của Coteccons cho biết, nguồn công việc tiếp tục gia tăng khi hợp đồng ký kết của Coteccons vào cuối năm 2016 chuyển sang năm 2017 – 2018 khoảng 22.000 tỷ đồng (tăng 46% so với năm trước). Theo đó, HĐQT Coteccons đã đặt mục tiêu nâng con số đạt được của năm 2017 lên 25.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ lợi nhuận.

Tuy nhiên, do trong thời gian trì hoãn đại hội, Coteccons đã trúng thầu thêm một số dự án lớn, HĐQT Coteccons đã quyết định trình cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch 27.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2017, tăng lần lượt 30% và 23% so với kết quả thực hiện trong năm 2016.

Một sự điều chỉnh quan trọng khác cũng được HĐQT Coteccons trình Cổ đông thông qua liên quan đến phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ chủ chốt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong năm 2016.

Theo HĐQT Coteccons, căn cứ theo chính sách khuyến khích tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thì giá trị khuyến khích cho CBCNV là hơn 209 tỷ đồng, tương đương số cổ phiếu ESOP dự kiến sẽ phát hành là 2.590.000 cổ phần, chiếm 3,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự cân đối quyền lợi giữa một bên là CBCNV và một bên là cổ đông, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh chính sách ESOP theo hướng giảm số lượng cổ phiếu ESOP để hạn chế pha loãng cổ phiếu.

Theo đó, thay vì phát hành 2.590.000 cổ phần ESOP, Công ty chỉ phát hành ½ con số trên, tương đương 1.305.000 cổ phần (chiếm 1,69% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày phát hành. Một nửa con số khuyến khích còn lại sẽ được trả cho CBCNV Công ty bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, nếu tính theo công thức cũ là cố định tỷ lệ khuyến khích 6% trên lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cộng với 20% giá trị vượt kế hoạch đề ra, giá trị khuyến khích sẽ ra con số rất lớn trong những năm Coteccons tăng trưởng mạnh. Do đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ lần này thông qua cách tính mới trong chính sách khuyến khích theo hướng linh hoạt hơn.

Theo chính sách khuyến khích cho giai đoạn 2016-2020, tổng số cổ phần ESOP được phát hành tối đa là 4%. Như vậy, số cổ phần ESOP còn lại trong giai đoạn còn lại chỉ còn lại 2,31% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Coteccons. Đây là một tỷ lệ ESOP rất thấp của Coteccons so với mặt bằng các công ty tăng trưởng khác trên thị trường.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2016, HĐQT trình cổ đông chia cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2016. Ngoài ra, Coteccons sẽ giữ lại 60% lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ đầu tư phát triển theo định hướng đầu tư vào chuỗi giá trị ngành xây dựng để gia tăng lợi nhuận, phát triển bền vững mà HĐQT đã trình bày trước đó.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc trích 5% lợi nhuận sau thuế, tương đương gần 72 tỷ đồng để tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ quản lý để đảm bảo nguồn nhân lực để tiếp tục phát triển.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới đây sau một thời gian tạm hoãn.

Theo Huy Nguyên - NDH.vn

Tin tức liên quan