Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

ĐHĐCĐ Coteccons: Cân nhắc trả cổ tức bằng cổ phiếu vào năm sau

ĐHĐCĐ Coteccons: Cân nhắc trả cổ tức bằng cổ phiếu vào năm sau

Ngày 23/10/2019   |   Tin thị trường
Năm 2017, Coteccons đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 30% lên 27.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ nới room ngoại lên 60%.

Sáng ngày 29/6 , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) đã chính thức diễn ra tại Tp.HCM. Đến 8h15 sáng, Đại hội đủ điều kiện tiến hành với sự tham gia của 415 cổ đông, đại diện cho hơn 76% cổ phần có quyền biểu quyết.
Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết, “Công ty đã có quy mô trên 1 tỷ USD doanh thu, số lượng cán bộ công nhân viên hiện nay đã trên 2.000 người. Do đó CTD cần tổ chức lại bộ máy theo thông lệ quốc tế để đáp ứng nhu cầu phát triển. Một số thay đổi trong năm vừa qua là CTD đã thành lập ban kiểm soát nội bộ, ban kinh tế, ban đầu tư, ban giám sát tài chính, ban kiểm toán nội bộ,…”

“Chúng ta phải làm gì để tiếp tục phát triển? CTD không có gì ngoài hệ thống tổ chức và con người. Con người là vấn đề cốt lõi của Coteccons. Do đó, muốn phát triển được cần phải cân bằng giữa quyền lợi giữa CBCNV và cổ đông. Nếu không, chúng ta sẽ vắt kiệt sức CBCNV.” Ông Nguyễn Bá Dương nói tại đại hội.

Về hoạt động kinh doanh, ông Dương cho biết hiện đang có nhiều nhà đầu tư lớn muốn hợp tác với Coteccons để tăng trưởng bền vững. Do đó, Coteccons cần phải tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ quản lý, có chính sách phúc lợi tốt cho người lao động để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, phát triển bền vững.

Giảm cổ phiếu ESOP, điều chỉnh chính sách khuyến khích

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, HĐQT Coteccons trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh chính sách khuyến khích cho cán bộ chủ chốt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong năm 2016. Căn cứ theo chính sách khuyến khích tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thì giá trị khuyến khích cho CBCNV là hơn 209 tỷ đồng, tương đương số cổ phiếu ESOP dự kiến sẽ phát hành là 2.590.000 cổ phần, chiếm 3,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự cân đối quyền lợi giữa một bên là CBCNV và một bên là cổ đông, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh chính sách ESOP theo hướng giảm số lượng cổ phiếu ESOP để hạn chế pha loãng cổ phiếu.

Theo đó, thay vì phát hành 2.590.000 cổ phần ESOP, Công ty chỉ phát hành ½ con số trên, tương đương 1.305.000 cổ phần (chiếm 1,69% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày phát hành. Một nửa con số khuyến khích còn lại sẽ được trả cho CBCNV Công ty bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, nếu tính theo công thức cũ là cố định tỷ lệ khuyến khích 6% trên lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cộng với 20% giá trị vượt kế hoạch đề ra, giá trị khuyến khích sẽ ra con số rất lớn trong những năm Coteccons tăng trưởng mạnh. Do đó, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ lần này thông qua cách tính mới trong chính sách khuyến khích theo hướng linh hoạt hơn.

Theo chính sách khuyến khích cho giai đoạn 2016-2020, tổng số cổ phần ESOP được phát hành tối đa là 4%. Như vậy, số cổ phần ESOP còn lại trong giai đoạn còn lại chỉ còn lại 2,31% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Coteccons. Đây là một tỷ lệ ESOP rất thấp của Coteccons so với mặt bằng các công ty tăng trưởng khác trên thị trường.

Kế hoạch doanh thu tăng trưởng 30%, nới room lên 60%


Sau năm 2016 tăng trưởng mạnh, đại hội lần này, HĐQT Coteccons tiếp tục trình cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch cao hơn so với dự kiến ban đầu. Con số được đưa ra tại đại hội lần này là 27.000 tỷ đồng doanh thuần và 1.750 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2017, tăng lần lượt 30% và 23% so với kết quả thực hiện trong năm 2016.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2016, HĐQT trình cổ đông chia cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2016. Ngoài ra, Coteccons sẽ giữ lại 60% lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ đầu tư phát triển theo định hướng đầu tư vào chuỗi giá trị ngành xây dựng để gia tăng lợi nhuận, phát triển bền vững mà HĐQT đã trình bày trước đó.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tăng sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, Coteccons xin ý kiến cổ đông phê duyệt đề xuất nới room từ 49% lên 60%. HĐQT đươc ủy quyền lựa chọn thời gian thực hiện cũng như các quy trình liên quan để nới room.

Ông Nguyễn Bá Dương cho biết, có thể đến giờ này năm sau, Coteccons sẽ chính thức hoạt động theo mô hình thông lệ quốc tế. Theo đó, Coteccons sẽ không còn ban kiểm soát mà sẽ chuyển sang mô hình tiểu ban kiểm soát nội bộ như mô hình mà Vinamilk đã áp dụng trong năm nay.

Cân nhắc trả cổ tức bằng cổ phiếu vào năm sau

Đại hội đến phần thảo luận, một cổ đông cho rằng, lợi nhuận đang tăng gấp đôi, nhưng chính sách phân phối lợi nhuận lại giảm, vì cổ đông không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu?

Ông Nguyễn Bá Dương cho biết, việc tăng cổ tức rất dễ. Nhưng nếu chúng ta để dành để đầu tư và tăng lợi nhuận thì giá trị DN sẽ tăng thêm tương ứng.
Nhận đề nghị phát biểu của ông Dương về chủ đề này, ông Lê Anh Tuấn, đại diện quỹ Dragon Capital cho biết, cá nhân ông cũng mong muốn cổ tức tương ứng theo mức độ tăng trưởng của Công ty.

Còn theo đại diện của Kusto, nhà đầu tư lớn nhất tại Coteccons thì cho rằng, Coteccons chính là một trong những khoản đầu tư tốt nhất của họ tại VN trước đến nay. Việc Coteccons để dành vốn đầu tư để tiếp tục tăng trưởng trong tương lai quan trọng hơn là cổ tức 50% hay 55% trong năm nay.
Cuối cùng, ông Dương cho biết, Công ty sẽ cân nhắc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông trong năm sau. Theo Ông, cổ tức bằng cổ phiếu có khi còn có lợi hơn cho các cổ đông hiện hữu.

Cổ đông tranh luận: Không nên giảm ESOP
Một cổ đông đặt vấn đề vì sao đại hội đồng cổ đông đã thông qua chính sách khuyến khích tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 mà nay lại điều chỉnh giảm? Nhà đầu tư này cho rằng: Sự thay đổi này một mặt làm mất đi sự chuyên nghiệp, thất hứa với CBCNV Công ty. Mặt khác, cổ đông này cũng cho rằng, với kinh nghiệm quản lý 20 năm trong quản lý khách sạn, ông biết rằng con người chính là giá trị cốt lõi của bất kỳ công ty nào. Do đó chính sách khuyến khích nào cho năm tới thì duyệt theo năm tới, còn chính sách mà chúng ta đã quyết rồi thì không nên thay đổi.

Trong khi đó, một cổ đông đến từ Ngân hàng Vietcombank cũng cho rằng, không có con người giỏi là thất bại, không đủ người cũng thất bại,…Bồi dưỡng, đào tạo, giữ chân CBCNV là một trong những năng lực lõi mà Coteccons được thị trường đánh giá rất cao. Cổ đông này cũng cho rằng, chính sách chiến lược 5 năm 2016-2020 của Coteccons đã thông qua năm trước là phù hợp và tốt trong thực tiển, nghị quyết đã ban hành thì không nên rút lại.

Về kế hoạch kinh doanh, Cổ đông hỏi lợi nhuận có khả thi, làm sao để duy trì lợi nhuận khi thị trường BĐS suy giảm? Ông Dương cho biết: CTD luôn đặt kế hoạch ở mức hợp lý, và luôn vượt kế hoạch. Do đó, kế hoạch kinh doanh năm nay mặc dù rất khó nhưng CTD vẫn tự tin đạt được.
Với những lo ngại về việc thị trường BĐS suy giảm, CTD đã chuẩn bị từ 2-3 năm trước. Hiện CTD đã có vốn và kế đến sẽ đầu tư để đưa tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động xây lắp xuống chỉ còn 50% trong tương lai.

Về việc nới room, có cổ đông muốn biết về nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm không? Ông Dương cho biết, hiện đang có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài cho biết họ rất quan tâm đến cổ phiếu CTD. "Việc hợp tác với các đối tác ngoại sẽ có nhiều lợi cho Coteccons. Theo tôi, mức nới room 60% là hợp lý." Ông Dương cho biết.

11h45 cùng ngày, Đại hội kết thúc, tất cả các tờ trình đều được thông qua. Các ứng viên trong danh sách ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát đều trúng cử, ông Nguyễn Bá Dương dẫn đầu danh sách với tỷ lệ hơn 113%.

Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

Ông Nguyễn Bá Dương Ông Nguyễn Sỹ Công Ông Trần Quyết Thắng Ông Nguyễn Quốc Hiệp Ông Talgat Turumbayev Ông Yerkin Tatishev Ông Tan Chin Tiong Ứng viên

Ban kiểm soát gồm:

Ông Đặng Hoài Nam Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack) Ông Luis Fernando Garcia Agraz

Theo CafeF

Tin tức liên quan