TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

2011

Sắp xếp theo:

Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

Địa điểm:  KCN Nhơn Trạch 5, Đường N2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ gỗ Jang-in (VN) 

Nhà máy Nestle - Route 66

Địa điểm: KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nestle Vietnam

Văn phòng Nguyễn Lâm

Địa điểm: 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Nguyễn Lâm 

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Địa điểm: Km 17, Quốc lộ 1A, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Coca - Cola Việt Nam

Mandarin Garden

Địa điểm: Đường Hoàng Minh Giám, Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam


Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

Địa điểm:  KCN Nhơn Trạch 5, Đường N2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ gỗ Jang-in (VN) 

Nhà máy Nestle - Route 66

Địa điểm: KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nestle Vietnam

Văn phòng Nguyễn Lâm

Địa điểm: 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Nguyễn Lâm 

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Địa điểm: Km 17, Quốc lộ 1A, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Coca - Cola Việt Nam

Mandarin Garden

Địa điểm: Đường Hoàng Minh Giám, Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam


Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

Địa điểm:  KCN Nhơn Trạch 5, Đường N2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ gỗ Jang-in (VN) 

Nhà máy Nestle - Route 66

Địa điểm: KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nestle Vietnam

Văn phòng Nguyễn Lâm

Địa điểm: 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Nguyễn Lâm 

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Địa điểm: Km 17, Quốc lộ 1A, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Coca - Cola Việt Nam

Mandarin Garden

Địa điểm: Đường Hoàng Minh Giám, Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam


Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

Địa điểm:  KCN Nhơn Trạch 5, Đường N2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ gỗ Jang-in (VN) 

Nhà máy Nestle - Route 66

Địa điểm: KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nestle Vietnam

Văn phòng Nguyễn Lâm

Địa điểm: 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Nguyễn Lâm 

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Địa điểm: Km 17, Quốc lộ 1A, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Coca - Cola Việt Nam

Mandarin Garden

Địa điểm: Đường Hoàng Minh Giám, Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam


Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

Địa điểm:  KCN Nhơn Trạch 5, Đường N2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đồ gỗ Jang-in (VN) 

Nhà máy Nestle - Route 66

Địa điểm: KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nestle Vietnam

Văn phòng Nguyễn Lâm

Địa điểm: 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. HCM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Nguyễn Lâm 

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBL Đà Nẵng

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Địa điểm: Km 17, Quốc lộ 1A, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Coca - Cola Việt Nam

Mandarin Garden

Địa điểm: Đường Hoàng Minh Giám, Khu Đô Thị Đông Nam - Trần Duy Hưng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Golden Gain Việt Nam