Building Prosperity - Fulfilling Aspiration

Sắc màu Giáng sinh tại công trường Ricons en

Sắc màu Giáng sinh tại công trường Ricons en

01-03-2019

Vào mùa Giáng sinh, các công trường Ricons lại rộn ràng trang hoàng không gian làm việc bằng những mô hình cây thông vô cùng đặc sắc với những chất liệu có s...

Hình ảnh khác