Building Prosperity - Fulfilling Aspiration

Zhaowen Knitting Vietnam Factoy

Zhaowen Knitting Vietnam Factoy

Nhà máy Zhaowen Knitting (Việt Nam)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Zhaowen Knitting Vietnam Co., Ltd
Địa điểm:
Thanh Thanh Cong I.Z, Trang Bang Dist., Tay Ninh Province
Quy mô:
80.000 m2
Gói thầu:
Design & Build
Thời gian thi công:
11 months