ONE TEAM - GREAT SOLUTION

2004

成立年

12.000

人力资源

40

在施工中的项目

150

已完成的项目

7.955

2020年营业额

活动领域

总承包商; 土木、工业和基础设施工程的设计和施工。
电气系统、供水、排水和空调系统的设计、建造和安装。
交通基础设施、水利基础设施、工业基础设施的建设和安装。
民用工业房地产投资、经营和管理。

特色项目

Gallery

Thanh Long Bay - 2021年9月

事业

寻求分包商 - 供应商

为了满足生产和经营活动,Ricons正在寻求长期合作的分包商和供应商。 请在此处填写信息以加入Ricons的供应链. 採購及承包熱線: 097 990 3020

能力简介

评价RICONS

Ricons进行的项目按时完成,与我们的期望相比,其质量很高。

安吉亚投资

Ricons最引人注目的是质量,安全,环保,在施工过程中勤奋并正确地执行了这些任务。

Dorco Co., Ltd

Đăng ký Newsletter

Vui lòng điền email để nhận được cập nhật tin tức định kỳ hàng tháng từ Ricons!
Copyright © 2015 - 2019 RICONS 建築投資集团股份公司