Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Lĩnh vực hoạt động

Riland là công ty đầu tư bất động sản chuyên nghiệp được thành lập với 98% vốn chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons. Riland được thừa hưởng toàn bộ hệ thống quản lý chuyên nghiệp trên nền tảng là các phần mềm liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển bất động sản, đáp ứng kịp thời tốc độ công nghệ hóa 4.0 từ công ty mẹ Ricons.

Trên nền tảng giá trị cốt lõi “An toàn – Chất lượng – Minh bạch – Đổi mới – Hợp tác”, Riland cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoạt động nhằm hướng tới những giá trị hoàn hảo nhất trong kinh doanh và cuộc sống.