ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nguồn lực

Tại Ricons, An toàn lao động không chỉ là giá trị cốt lõi mà còn là một nét văn hóa và được quy định cụ thể trong Chính sách An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đang được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 và hệ thống về quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1400:2015. 

Hệ thống an toàn trên các công trường được vận hành chặt chẽ và chuyên nghiệp bởi Ban an toàn lao động. Triển khai bài bản và kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn trên mỗi dự án là các ủy ban an toàn công trường thông qua các hoạt động tiêu biểu như: hoạt động đào tạo chuyên môn, huấn luyện an toàn; hoạt động phân tích đánh giá rủi ro trước khi thi công; hoạt động kiểm soát an toàn hiện trường; hoạt động kiểm soát an ninh; các phong trào ngày thứ 7 xanh tại dự án; các hoạt động diễn tập và nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng…

Bên cạnh đó, Ricons áp dụng các phần mềm quản lý trong công tác an toàn như: Phần mềm quản lý báo cáo an toàn; phần mềm quản lý bảo hộ lao động; phần mềm quản lý hồ sơ công nhân; phần mềm quản lý công nhân;….

Với những cải tiến liên tục, đổi mới từng ngày, Ricons đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật được đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.

VĂN HÓA AN TOÀN

Chúng tôi hiểu rằng, văn hóa an toàn tại Ricons chính là lời cam kết với khách hàng, đối tác, là trách nhiệm với hàng trăm nghìn người lao động đang làm việc trong công trường Ricons và là sứ mệnh xây dựng, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP & MÔI TRƯỜNG

Tại Ricons, thực hiện chính sách An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (AT-SKNN&MT) là trách nhiệm của tất cả mọi người. Các tiêu chuẩn AT-SKNN&MT được  Công ty thiết lập để tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Các vấn đề AT-SKNN&MT khi thực thi sẽ có tính chất thiết thực, hiệu quả và mang tính cưỡng chế.

HỆ THỐNG