ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nguồn lực

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ricons không ngừng đóng góp và xây dựng nên sự phồn vinh, thịnh vượng cho cộng đồng và xã hội. Và điều làm nên thành công đó chính là sức mạnh đoàn kết của đội ngũ hàng ngàn nhân sự Riconser trên khắp cả nước.

Chúng tôi hiểu rằng một trong những lợi thế cạnh tranh của Ricons chính là sở hữu nguồn nhân lực nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh, không ngại thay đổi để tạo nên sự khác biệt. Khát khao và ước vọng có thể xây dựng những dự án đầy thử thách chính là động lực để tập thể CBNV Ricons phát huy sức mạnh nội tại.