ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhân sự

Chúng tôi hiểu rằng con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Do đó, Ricons chú trọng nguồn nhân lực đầu vào nhằm thuận lợi cho công tác đào tạo và định hướng phát triển sau này.Nguồn nhân lực chủ yếu của Công ty từ các trường Đại học, Cao đẳng uy tín khắp cả nước. Minh chứng cho điều đó là tỷ lệ nhân viên trình độ Đại học và sau đại học 773 người chiếm 77,8%; cao đẳng, trung cấp chiếm 11,4% và cuối cùng là lao động phổ thông với 107 người chiếm 10,8%. Tỷ lệ lao động có trình độ Đại học tại Ricons khá cao so với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành.

Bên cạnh đó, Ricons cũng sở hữu nguồn nhân lực với thâm niên cao trong ngành, tỷ trọng thâm niên trên 7 năm chiếm gần 1/3 cơ cấu nhân sự toàn Công ty. Số nhân viên có thâm niên 3-7 năm chiếm chủ yếu với gần 1/2 tổng cơ cấu nhân sự. Đây là yếu tố thuận lợi để Ricons triển khai các dự án quy mô, phức tạp, đòi hỏi nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng cao.

Xét về phương diện độ tuổi, Ricons có đội ngũ trẻ với độ tuổi lý tưởng từ 21-30 tuổi. Đây là đối tượng mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ, tính cạnh tranh, sự năng động và sáng tạo cho Công ty.