ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nghị quyết Bổ nhiệm P.TGĐ - Ông Nguyễn Thành Tâm