ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Phú Hưng Gia bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc mới

Phú Hưng Gia bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc mới

Ngày 28/08/2020 | Công bố thông tin

Ngày 08/4/2014, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia vừa ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm hai nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

  • Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Định – Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 08/4/2014. 
  • Bổ nhiệm ông Phạm Quân Lực – Kiến trúc sư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 08/4/2014.

Với sự tham gia góp sức của hai nhân sự quản lý vững vàng về kiến thức chuyên môn, luôn có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và quyết đoán, tự tin trong công việc, chắc chắn bộ máy lãnh đạo Phú Hưng Gia sẽ được tiếp thêm nguồn sức mạnh để tiếp tục đạt được thêm nhiều thành công mới trong tương lai.  

Nghị Quyết Bổ Nhiệm ông Nguyễn Công Định làm Phó Tổng Giám Đốc

Nghị Quyết Bổ Nhiệm ông Phạm Quân Lực làm Phó Tổng Giám Đốc

Tin tức liên quan