ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Phú Hưng Gia thay đổi Chủ Tịch HĐQT

Phú Hưng Gia thay đổi Chủ Tịch HĐQT

Ngày 28/08/2020 | Công bố thông tin

Ngày 07/10/2013, HĐQT Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Bá Dương và thống nhất bầu ông Nguyễn Sỹ Công (thành viên HĐQT Công ty) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Bá Dương.

Tin tức liên quan