ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Võ Thanh Liêm