ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Thông báo bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Thông báo bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Ngày 28/08/2020 | Công bố thông tin

Ngày 02/04/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

Bổ nhiệm ông Trần Kim Long – Kỹ sư Xây dựng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/04/2015.

Bổ nhiệm ông Trần Kim Long – Kỹ sư Xây dựng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty

Tin tức liên quan