TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ngày 15/09/2020   |   Tham gia chuỗi cung ứng

Với văn hoá “Đồng hành cùng đối tác xây dựng sự phồn vinh” và triết lý Chính trực - Minh bạch - Hợp tác dài lâu, Ricons cam kết thiết lập hệ sinh thái doanh nghiệp khoẻ mạnh và chuỗi cung ứng bền vững dành cho các Nhà thầu/Nhà cung cấp.

Hiện tại, Ricons đang vận hành chuỗi cung ứng với hơn 1.000 đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ rộng khắp cả nước. Trên cơ sở “Quy tắc hợp tác với Nhà thầu/Nhà cung cấp”, Ricons quản lý rủi ro chuỗi cung ứng theo các khía cạnh bền vững, như môi trường, quyền lao động, tài chính,…, từ đó không ngừng hỗ trợ Nhà thầu/Nhà cung cấp để xây dựng thế mạnh cạnh tranh và cùng tăng trưởng.

Tin tức liên quan