ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Tham gia chuỗi cung ứng

Hướng dẫn tham gia

Ngày 30/10/2020 | Tham gia chuỗi cung ứng
Để giải đáp thông tin và các vướng mắc về quy trình, thông tin trao đổi,... trong quá trình hợp tác, Nhà thầu phụ/ Nhà cung cấp (NTP/NCC) có thể tham khảo thông tin hướng dẫn bên dưới để dễ dàng tham gia thực hiện công tác triển khai dự án cùng Ricons.

Đăng ký

Đăng ký theo link: https://supplychain.ricons.vn
Đảm bảo tất cả những phần yêu cầu được bổ sung thông tin đầy đủ.

Làm sao để được chấp thuận?

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể xem hồ sơ công ty của bạn. Người mua hoặc người liên hệ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với họ để cho họ biết bạn đã đăng ký và đang chờ phê duyệt từ nhóm Quản trị nhà cung cấp. Xin lưu ý rằng đăng ký không đảm bảo được phê duyệt. Hơn nữa, phê duyệt đăng ký không đảm bảo bạn được nhận mời thầu. Điều quan trọng là bạn phải cập nhật thông tin của mình theo định kỳ để luôn cập nhật cho chúng tôi về khả năng của công ty bạn. Thông tin công ty của bạn càng đầy đủ, được nhắm mục tiêu và cập nhật, công ty của bạn sẽ càng hiển thị với các dự án của chúng tôi trên toàn quốc.

NTP/NCC được đánh giá năng lực như thế nào?

  • Đánh giá năng lực tài chính
Ricons xem xét năng lực tài chính của NTP/NCC thông qua các dữ liệu tài chính. Dữ liệu tài chính được thu thập và phân tích để đánh giá sơ bộ năng lực/ tiềm lực tài chính của NTP/NCC. Từ đó, Ricons sẽ sắp xếp NTP/NCC phù hợp với từng dự án, cũng như sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án trong tương lai.
  • Hệ thống quản lý chất lượng
Chúng tôi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của các NTP/NCC để đảm bảo chất lượng sản phẩm/ dịch vụ của Quý đối tác đáp ứng được yêu cầu/ quy định mua hàng của Ricons. Ở giai đoạn đầu đánh giá chất lượng này, bộ phận kỹ thuật của Ricons sẽ xác định những yêu cầu về chất lượng dựa trên các tiêu chí kỹ thuật đặc trưng từng ngành nghề. Sau đó, Phòng Mua hàng & Giao thầu sẽ thu thập các dữ liệu này, cùng với việc đánh giá độc lập để đưa ra thang đo cụ thể về hệ thống quản lý chất lượng của từng NTP/NCC.
  •  Khảo sát NTP/NCC về khả năng, năng lực, kỹ năng và sự hỗ trợ
Năng lực đáp ứng của NTP/NCC phụ thuộc vào năng lực về hệ thống, quản lý về quy trình để đảm bảo tính liên tục, an toàn và bền vững của hoạt động kinh doanh.

Nhóm nhân sự đánh giá, khảo sát sẽ sử dụng thông tin thực tế cùng với thông tin do NTP/NCC cấp để đánh giá tại chỗ chất lượng của NTP/NCC trước khi đưa vào danh sách xem xét.

Các yếu tố đánh giá bao gồm: Hồ sơ an toàn; Năng lực của kỹ sư; Quan hệ lao động; Khả năng vận chuyển/ Logistics; Khả năng xuất nhập khẩu; Năng lực phát triển bền vững; Lịch sử vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử và tuân thủ pháp luật; Năng lực marketing.
  • Năng lực thực hiện
Ricons cam kết mang đến chất lượng dịch vụ và công việc cho Chủ đầu tư. NTP/NCC là các đơn vị chịu trách nhiệm thi công trực tiếp để mang lại giá trị dịch vụ/ công việc ấy. Điều này đồng nghĩa với việc Ricons phải đảm bảo năng lực, chất lượng của NTP/NCC để thực hiện công tác ấy. Vì vậy, dựa trên sự nỗ lực hợp tác đó, NTP/NCC bắt buộc cung cấp các thông tin, dữ liệu để Ricons quản lý hiệu quả dịch vụ/ hàng hóa tại công trường. Khi tham gia dự án, NTP/NCC phải đảm bảo cung cấp/ thi công hàng hóa, dịch vụ đúng yêu cầu kỹ thuật và điều khoản hợp đồng.

Tìm kiếm dự án và thông tin liên hệ ở đâu?

Để tìm hiểu dự án và đầu mối liên hệ, hãy truy cập trang web của Ricons
Tại đây, NTP/NCC sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác các dự án hiện tại, cũng như thông tin liên hệ của các dự án đó. Cổng thông tin này cho phép NTP/NCC bày tỏ sự quan tâm đến các dự án hiện tại thông qua quá trình đăng ký, cũng như sự cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng khi phê duyệt. Lưu ý rằng việc bày tỏ sự quan tâm đến một dự án không đảm bảo cơ hội công việc của NTP/NCC trong tương lai.
Ngoài ra, NTP/NCC có thể liên hệ với Trưởng bộ phận mua sắm của Ricons, tuy nhiên cách tiếp cận này có thể không lý tưởng vì việc hạn chế quỹ thời gian của nhân sự này.

Người tiếp nhận thông tin?

Trong danh mục dự án hiện tại của Ricons, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật nhân sự phụ trách dự án để Quý đối tác có thể liên hệ.
Sau khi trao đổi về nội dung điều khoản mua sắm, giao hàng, hợp đồng, kỹ thuật và các nội dung khác để làm rõ hồ sơ chào thầu, mọi thông tin báo giá, đấu thầu đều tuân theo quy định đấu thầu của Ricons. Lưu ý, nếu bạn không tuân theo quy trình này, bạn có thể bị loại trong quá trình đấu thầu.