ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Lễ Khởi Công Công Trình Hoa Sen Đại Phước

Lễ Khởi Công Công Trình Hoa Sen Đại Phước

Ngày 12/06/2020 | Tin công trình
Vào sáng ngày 12/04/2010, công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia đã chính thức khởi công xây dựng dự án Đại Phước Hoa Sen- Gói Thầu Villa mẫu Khu 5.

Tin tức liên quan