ONE TEAM - GREAT SOLUTION

PHG trúng thầu công trình Cải tạo Xí nghiệp May Bình Thạnh

PHG trúng thầu công trình Cải tạo Xí nghiệp May Bình Thạnh

Ngày 12/06/2020 | Tin công trình

Tuần vừa qua, PHG tiếp tục nhận được thông tin trúng thầu của công trình Cải tạo Xí nghiệp May Bình Thạnh. Đây là thông tin trung thầu dự án thứ tư của PHG trong tháng 7/2012.

Xí nghiệp May Bình Thạnh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh. Do xưởng may hiện tại đi vào hoạt động đã lâu, qui mô khá nhỏ so với yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại, vì vậy chủ đầu tư sẽ xây dựng xí nghiệp mới trong khuôn viên rộng 1,800m² của vực nhà xưởng hiện tại.

Là nhà thầu chính thi công công trình, PHG sẽ đảm trách các công việc đập phá, tháo dỡ xưởng may cũ, xây dựng mới phần kết cấu, công tác M&E và hoàn thiện với giá trị hợp đồng 26 tỷ, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 150 ngày.

Tin tức liên quan