ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Chương trình Đào tạo Đánh Giá Nội Bộ ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007

Chương trình Đào tạo Đánh Giá Nội Bộ ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Vào ngày 07 – 08 & 14/7/2012, công ty PHG đã tổ chức đợt I khóa đào tạo Đánh Giá Nội Bộ hệ thống ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 (Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp 18001:2007) cho các Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng, phụ trách các phòng ban cùng một số nhân viên các bộ phận trong công ty. Khóa đào tạo do ông Nguyễn Minh Hiền, chuyên gia tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý Nguyễn Phan và Ban ISO của PHG trực tiếp hướng dẫn.

PHG tổ chức chương trình đào tạo này nhằm giúp cho các nhân viên nắm vững các yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007. Thông qua khóa học, các nhân viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng và Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp. Qua đó áp dụng tốt việc Đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp và không phù hợp giữa thực tế và hệ thống các quy trình, các biểu mẫu đã xây dựng; xác định tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chất lượng trong việc đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Với sự trình bày khoa học, xúc tích, dễ hiểu qua các minh họa sinh động của các bài giảng, các bài tập và thảo luận nhóm sôi nổi đã giúp các nhân viên tiếp thu nhanh các quy trình, cách thức và các bước cơ bản của quy trình Đánh giá nội bộ, thực hiện đánh giá, lập báo cáo, theo dõi hành động khắc phục sau đánh giá…

Khóa học kết thúc bằng buổi thực tập đánh giá nội bộ trên 1 số công trường và bài kiểm tra để củng cố và hệ thống hóa các kiến thức đã được trình bày, đồng thời đánh giá sự am hiểu của các nhân viên trong việc nắm vững nguyên tắc đánh giá theo quá trình và vận dụng thành thạo kỹ năng đánh giá theo quá trình.

Khóa đào tạo 3 ngày kết thúc tốt đẹp. Các nhân viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và các yêu cầu của Chuyên viên Đánh giá nội bộ. Đây là đội ngũ nòng cốt giúp Hệ thống quản lý chất lượng và Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp của PHG không chỉ đạt được sự phù hợp với ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 mà còn giúp cho hệ thống quản lý của công ty liên tục cải tiến, hiệu quả hơn, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh… để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tin tức liên quan