ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Đại hội cổ đông Ricons: Chuẩn bị niêm yết trên HOSE, phấn đấu tăng trưởng 50% lợi nhuận

Đại hội cổ đông Ricons: Chuẩn bị niêm yết trên HOSE, phấn đấu tăng trưởng 50% lợi nhuận

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

ĐHCĐ diễn ra tại TP.HCM sáng 26/4, của Công ty cổ phần Đầu tư xây dụng Ricons đã thông qua kế hoạch dự kiến niêm yết toàn bộ cổ phần trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2018.

Quyết định niêm yết đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Ricons trong tiến trình thực thực hiện mục tiêu trở thành công ty xây dựng tư nhân thuộc top 3 công ty dẫn đầu trên thị trường.

Theo đánh giá của HĐQT Ricons, năm 2017, Ricons đã đạt được mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của ngành xây dựng. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2017 đạt 6.560 tỷ đồng tăng 36,95% so với năm 2016 và vượt 9,34% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ đồng, tăng 49,18% so với 2016 và vượt 10,44% kế hoạch. Ricons đã nằm trong top 5 công ty xây dựng tư nhân dẫn đầu thị trường. 

Năm 2018, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn của ngành xây dựng, HĐQT Ricons đặt mục tiêu doanh thu thuần là 8.550 tỷ đồng, tăng tưởng 30,33% và lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, tăng 30,60% so với năm trước. 

Trong phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt, Ricons xây dựng 3 phương án dựa vào con số lợi nhuận sau thuế đạt được trong 2018. Cụ thể, Nếu lợi nhuận đạt từ 375 - 402 tỷ đồng thì số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là 2%, tương đương 610.000 cổ phiếu. Nếu lợi nhuận đạt từ 402 tỷ đồng đến dưới 431 tỷ đồng thì số lượng ESOP phát hành là 3%, tương đương 915.000 cổ phần. Nếu lợi nhuận đạt từ 431 tỷ đồng trở lên, tức tăng trên 50% so với năm 2017 thì số cổ phần ESOP là 4% lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 1,22 triệu cổ phần. Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 50.000 đồng/cổ phần. Thời điểm phát hành dự kiến vào quý III/2019.

Các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung

Ông Lê Miên Thụy, Tổng giám đốc Ricons chia sẻ, mục tiêu nội bộ của Ricons là phấn đấu đạt lợi nhuận ở phương án thứ 3, tức tăng trên 50% so với năm 2017 để cán bộ chủ chốt có thể đạt mức thưởng đáng kể.

ĐHCĐ Ricons đã thông qua mức cổ tức 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% và cổ tức 2018 dự kiến cũng ở mức 30% bằng tiền mặt. 

Đáng chú ý, ĐHCĐ đã thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định đầu tư trong từng thời điểm nhằm tạo hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng vốn, kể cả thành lập doanh nghiệp sở hữu 100% vốn của Ricons để thực hiện việc đầu tư. 

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết để mua bán cổ phần của các doanh nghiệp có tiềm năng và phát triển tốt trong các thời điểm thích hợp. 

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch M&A, ông Trần Quang Quân, Chủ tịch HĐQT Ricons cho biết, có nhiều công ty đang mời chào nên Ricons đang xem xét các cơ hội M&A và lựa chọn thời điểm thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Được biết trong quý 1 vừa qua, Ricons đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 34 tỷ đồng.

Nguồn: Tin nhanh chứng khoán http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/dai-hoi-co-dong-ricons-chuan-bi-niem-yet-tren-hose-phan-dau-tang-truong-50-loi-nhuan-226586.html

Tin tức liên quan