ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Trình Bày Tạo Ảnh Hưởng Cao

Khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Trình Bày Tạo Ảnh Hưởng Cao

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Nhằm trang bị cho nhân viên cấp quản lý những kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu công việc, ngày 02 và ngày 03 tháng 03 năm 2013, công ty Phú Hưng Gia đã tổ chức khóa Kỹ Năng Trình Bày Tạo Ảnh Hưởng Cao, với sự huấn luyện của các chuyên gia đến từ trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie Việt Nam.

Mục tiêu của khóa huấn luyện nhằm phát triển tối đa hiệu quả của các bài thuyết trình, giúp mang lại thành công cho cá nhân và tổ chức trong việc tạo uy tín và xây dựng hình ảnh tích cực đối với đối tác.

Các học viên tham gia khóa học đã trải qua khoảng thời gian thực hành tương tác năng động, bao gồm nhiều bài thuyết trình với các chủ đề rất đa dạng.

Những khóa học bổ ích như thế này sẽ góp phần hiệu quả trong việc đào tạo đội ngũ nhân viên với nhiều kỹ năng quan trọng trong một môi trường làm việc hiện đại và nhiều cạnh tranh

Tin tức liên quan