ONE TEAM - GREAT SOLUTION

PHG đã trở thành Hội Viên của Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (VGBC)

PHG đã trở thành Hội Viên của Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Kể từ ngày 08/3/2012, PHG đã chính thức trở thành hội viên của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây là dự án của Quỹ Thành phố Xanh, Inc. (Green Cities Fund), một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở ở Oakland, California. GCF được cấp giấy phép hoạt động ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2008.

VGBC là tổ chức có chức năng kết hợp với chính phủ và tư nhân cùng nghiên cứu, góp sức xây dựng một môi trường xây dựng xanh,bền vững và thích ứng Biến đổi Khí hậu (BĐKH) cho Việt Nam. VBGC được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức công nhận vào tháng 3, 2009 và từ đó luôn được Bộ hỗ trợ về các phương diện pháp lý và kỹ thuật. VGBC cũng đã gia nhập vào Mạng lưới Hội đồng Công trình Xanh Thế giới tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Công trình xanh là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.

Bằng việc áp dụng các công cụ đánh giá công trình xanh của VGBC, các dự án xây dựng có thể xác định được lộ trình cụ thể đảm bảo rằng các công trình được phát triển đạt các các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật đồng thời vẫn hạn chế được tối đa các tác động xấu đến môi trường.

Những tiêu chí trên cũng là động lực để PHG trở thành thành viên của Hội Đồng Công trình xanh Việt Nam (www.vgbc.org.vn), nhằm cùng “hướng tới một môi trường xây dựng bền vững” tại Việt Nam, cùng tham gia phát triển các dự án công trình xanh, nâng cao nhận thức và xây dựng nhân lực để củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác trong tương lai.

Tin tức liên quan