ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Phú Hưng Gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI – năm 2013

Phú Hưng Gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI – năm 2013

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Sáng ngày 15/06/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VI tại Khách sạn Continental Sài Gòn. Đại hội khai mạc lúc 8h20’ với sự tham dự và ủy quyền của 134 cổ đông, đại diện sở hữu cho 8.647.100 cổ phần tương đương tỷ lệ 86.47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu với phần trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2012 còn nhiều bất ổn, doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng đã ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của không ít doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực hết mình của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty, Phú Hưng Gia đã đạt được một số thành quả nhất định: doanh thu của Công ty đạt 1.473 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34.6 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là 18%.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Phú Hưng Gia đưa ra chỉ tiêu đạt doanh thu 1.294 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 27.1 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức sẽ là 10% trên mệnh giá. Sau những ý kiến thảo luận, đóng góp và chia sẻ của các cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung trên với tỷ lệ 100%.

Năm 2013, dự báo vẫn là năm các doanh nghiệp phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, song với sự tin tưởng, hợp tác mà các cổ đông dành cho Ban Lãnh đạo, tập thể CBNV Công ty sẽ là động lực to lớn để Phú Hưng Gia đứng vững và phát triển bền vững trong tương lai

Tin tức liên quan