ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ricons tái cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007

Ricons tái cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Công ty Ricons đã xây dựng và hoàn thiện các quy trình hoạt động, hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được cấp chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận quốc tế TUV SUD từ tháng 10/2009. Đến tháng 10/2015, Ricons tiếp tục được tái cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 lần ba và tái cấp OHSAS 18001:2007 lần hai. Thời hạn của chứng nhận từ 15/10/2015 đến 14/10/2018.

Có thể nói, trong những năm qua, toàn thể Ban giám đốc cùng CBNV đã thể hiện được những nỗ lực mạnh mẽ trong việc ổn định cơ cấu tổ chức và công tác quản lý, định hình tác phong làm việc khoa học, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trong lĩnh vực xây dựng.

Vậy nên, việc đạt được chứng chỉ ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 lần này có ý nghĩa quan trọng, vừa ghi nhận thành quả phấn đấu trong những năm qua, vừa đặt ra thách thức mới cho giai đoạn vươn tầm phát triển sắp tới của Công ty Ricons.

Tin tức liên quan