ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ricons tái đánh giá hệ thống ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007

Ricons tái đánh giá hệ thống ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Ngày 06/09/2016 vừa qua, tổ chức chứng nhận quốc tế TUV SUD đã tái kiểm định hệ thống ISO – OHSAS của Công ty. Trong chương trình, đoàn đánh giá cùng Ban lãnh đạo Ricons đã cùng soát xét các hệ thống, quy trình ISO – OHSAS tại 3 phòng ban đại diện gồm phòng Thương mại, phòng Quản lý Thiết bị và ban chỉ huy The Park 4 thuộc công trường Vinhomes Central Park.

Với tác phong làm việc khoa học, minh bạch, đoàn đã tiến hành xem xét việc áp dụng, vận hành, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 vào quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như quá trình hoạt động chức năng của các phòng ban… Qua đó, đoàn phân tích những thiếu sót còn tồn tại trong hệ thống, đồng thời đưa ra các kế hoạch hành động chuẩn hóa cho từng bộ phận thực hiện.

Việc tái kiểm định lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Ricons trong việc đảm bảo duy trì hệ thống quản lý, từ đó ngày càng nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trong lĩnh vực xây dựng.


Công ty Ricons đã xây dựng và hoàn thiện các quy trình hoạt động, hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được cấp chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận quốc tế TUV SUD từ tháng 10/2009.

Tháng 10/2015, Ricons tiếp tục được tái cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 lần ba và tái cấp OHSAS 18001:2007 lần hai.


Tin tức liên quan