ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ricons tái đánh giá ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007 & nhận Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ricons tái đánh giá ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007 & nhận Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Vừa qua, Ricons đã được tái cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007 lần 4, nâng cấp ISO 9001:2015. Đồng thời, Công ty cũng được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM trao Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Loại I).

Trong những năm qua, toàn thể Ban giám đốc cùng CBNV chuẩn hóa các quy trình hoạt động, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trong lĩnh vực xây dựng.

Vậy nên, việc tái chứng nhận ISO, OHSAS và cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã khẳng định được những nỗ lực mạnh mẽ trong việc ổn định cơ cấu tổ chức và công tác quản lý, định hình tác phong làm việc khoa học, chuẩn hóa các quy trình hoạt động của Công ty.
Tin tức liên quan