ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ricons tập trung đào tạo hội nhập tháng 9

Ricons tập trung đào tạo hội nhập tháng 9

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Với sự gia tăng nhanh chóng của đội ngũ nhân sự, trong tháng 9 vừa qua, phòng Quản trị Nguồn nhân lực Ricons phối hợp cùng các phòng ban khác đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo hội nhập cho các bạn nhân viên mới tại hai miền Nam – Bắc. Trong đó, các khóa đào tạo được chia thành nhiều chuyên đề bổ ích như: thi công kết cấu, thi công hoàn thiện, kỹ năng vẽ shop drawing, nghiệp vụ thư ký,…

Tại đây, những kiến thức tổng quan về Công ty từ quá trình hình thành phát triển, giá trị văn hóa cốt lõi đến các nội quy, chính sách phúc lợi,… đều lần lượt được truyền tải đến các bạn nhân viên. Bên cạnh đó, đại diện các bộ phận, phòng ban như ISO Pháp chế, QL.KTTC, Thương mại, Kế toán,… cũng tham gia trình bày về những chức năng, quy trình hoạt động của BP/PB mình nhằm giúp các nhân viên linh động tương tác và giải quyết vấn đề trong thực tế công việc.

Có thể nói, ý nghĩa từ chương trình đào tạo hội nhập là động lực giúp các thành viên mới nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc, sẵn sàng cống hiến tài năng, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của Công ty. Theo đó, các khóa đào tạo nói chung và đào hội nhập cho nhân viên mới nói riêng được Ricons tổ chức thường xuyên và trở thành hoạt động không thể thiếu trong chính sách tuyển dụng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Một số hình ảnh các hoạt động đào tạo tháng 9:


Đào tạo hội nhập tại miền Bắc ngày 24/09/2016


Đào tạo nghiệp vụ thư ký tại miền Nam và Bắc ngày 30/09/2016


Nhân viên mới giới thiệu trong chương trình đào tạo hội nhập

Tin tức liên quan