ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ricons tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ XIV năm 2021

Ricons tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ XIV năm 2021

Ngày 25/06/2021 | Tin công ty

- Duy trì ổn định và vượt mức kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội bị tác động nặng nề bởi Covid-19.

- Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi.

- Chỉ tiêu doanh thu 8.100 tỷ năm 2021.

[TP.HCM, 24/06/2021] Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 với hình thức trực tuyến tại Tòa nhà Pavillon, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM.

Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ Ricons năm 2021

Năm 2021, Ricons tiếp tục tập trung đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là xây dựng, mục tiêu nâng tầm quy mô và thương hiệu của Công ty dẫn đầu trên thị trường xây dựng Việt Nam.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua 02 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021. Một số nội dung chính như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong năm 2020, nền kinh tế – xã hội và thị trường bất động sản Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt, và năng lực quản trị, điều hành vượt trội…, Ricons đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 7.955 tỷ đồng, đạt 106,07% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, đạt 100,40% so với kế hoạch.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Ricons cũng đạt được sự tiến bộ toàn diện về phát triển thương hiệu, cải thiện hệ thống quản lý, đẩy mạnh tiến trình số hóa, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp và gia tăng giá trị đóng góp cho cộng đồng.

Trong năm qua, Công ty cũng trúng thầu và triển khai nhiều dự án mới. Số lượng dự án thi công cùng một lúc chạm mốc 47 dự án, tăng 40% so với năm 2019. Đồng thời các công trình của Ricons cũng phủ sóng 30/64 tỉnh thành cả nước, tăng 33% so với năm trước đó.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU CHO NĂM 2021

Ricons định hướng tiếp tục đẩy mạnh đà tăng trưởng trong 2021 với chỉ tiêu doanh thu là 8.100 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, Công ty sẽ tiến hành một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi trong lĩnh vực xây dựng tại thị trường Việt Nam; nâng tầm ngành xây dựng thông qua các hoạt động nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất; tập trung phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn, tận tâm với công việc và luôn vì sự nghiệp phát triển chung.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới giai đoạn 2021 – 2026. Với đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn và tâm huyết, Đại hội tin tưởng các mục tiêu trong tương lai của Ricons sẽ hoàn thành tốt đẹp.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức liên quan