ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Ricons tổ chức Lễ ký kết kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019

Ricons tổ chức Lễ ký kết kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2019

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm từ hoạt động SXKD năm 2018 và những nhận định về tình hình kinh tế năm 2019, sáng ngày 19/01/2019, Ricons đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại văn phòng Công ty.

Năm 2018 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng; song Ricons vẫn gặt hái được nhiều thành quả ấn tượng. Trong năm tài chính 2018, Ricons đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, qua đó tăng trưởng với tốc độ hai chữ số năm thứ 5 liên tiếp.

Về định hướng cho năm 2019, ông Lê Miên Thụy, Tổng Giám đốc Ricons khẳng định: “Năm 2019 Ricons không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận mà còn đặt ra những mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng trên mọi phương diện. Đây là tiền đề cần thiết để Công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong thời gian ngắn sắp tới”.

Với chiến lược đúng đắn kết hợp cùng nguồn nhân lực và vật lực sẵn có, tin chắc năm 2019 đội ngũ Ricons sẽ luôn chủ động đón đầu cơ hội, triển khai công việc khoa học và hiệu quả, góp phần đưa thương hiệu Ricons ngày càng vươn xa trên thương trường.


Ban lãnh đạo cùng nhân viên chụp hình lưu niệm

Tin tức liên quan