ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Tổ chức đào tạo chuyên đề kỹ thuật thi công cho kỹ sư Ricons

Tổ chức đào tạo chuyên đề kỹ thuật thi công cho kỹ sư Ricons

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực năm 2016, vào ngày 12/03/2016, Công ty Ricons đã tổ chức thành công chương trình đào tạo nội bộ với chuyên đề “Các biện pháp cây chống coffa dầm chuyển sàn thông tầng” cho hơn 25 kỹ sư trong Công ty.

Chương trình do Phòng Quản trị Nguồn nhân lực và Phòng Quản lý Kỹ thuật Thi công phối hợp thực hiện. Trong suốt 4 giờ đào tạo, các học viên không chỉ được tìm hiểu những kiến thức chuyên môn về kỹ thuật mà còn được thực hành thảo luận nhóm, thuyết trình và phản biện nhằm trao đổi, giải quyết các vấn đề khó khăn khi thi công thực tế trên công trường.

Với Ricons, những hoạt động đào tạo nội bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực của công ty. Vì vậy, dự kiến trong thời gian tới, các khóa huấn luyện tương tự sẽ tiếp tục được triển khai nhằm đáp ứng quy mô và tốc độ phát triển ngày càng lớn mạnh của Ricons trên thương trường. 


Tin tức liên quan