ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Vinh danh Tập thể và Cá nhân xuất sắc Tháng 7

Vinh danh Tập thể và Cá nhân xuất sắc Tháng 7

Ngày 12/06/2020 | Tin công ty

Ngày 01/08/2016 vừa qua, Ban Giám đốc Ricons đã trao danh hiệu “Tập thể xuất sắc” cho Phòng Tổng hợp và “Nhân viên xuất sắc” cho Anh Nguyễn Ngọc Vàng, Giám sát xây dựng Công trường Masteri Villas.

Trong tháng 7, Phòng Tổng hợp đã tổ chức thành công nhiều trong sự kiện lớn của Công ty như Ricons Golf Tournament tại Đà Nẵng, Family Day tại Vũng Tàu. Với nội dung chương trình hấp dẫn, tác phong tổ chức chuyên nghiệp và những phản hồi tích cực từ các khách mời tham gia sự kiện, danh hiệu “Tập thể xuất sắc” tháng 7 có thể xem là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng dành cho Phòng Tổng hợp.


Danh hiệu "Tập thể xuất sắc" Tháng 7 được trao cho Phòng Tổng hợp

Bên cạnh đó, Anh Nguyễn Ngọc Vàng hiện đang công tác tại công trường Masteri Villas (Hà Nội). cũng là một trong những giám sát xây dựng có sự thể hiện xuất sắc trong thời gian qua. Vượt qua mọi áp lực, khó khăn trong công việc, thậm chí hi sinh thời gian bên gia đình riêng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tinh thần hăng say cống hiến của Anh Nguyễn Ngọc Vàng đã được Ban Giám đốc đánh giá rất cao và trao danh hiệu “Nhân viên xuất sắc” tháng 7.

Hoạt động vinh danh các cá nhân và tập thể được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm ghi nhận thành tích hoạt động xuất sắc của CBNV. Với mục đích ý nghĩa đó, hi vọng mỗi nhân tố Ricons sẽ luôn phấn đấu để trở thành tập thể tài năng, góp phần vào hành trình xây dựng và phát triển Công ty trong tương lai.
Tin tức liên quan