TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Tổng quan

Tại Ricons, An toàn lao động không chỉ là giá trị cốt lõi mà còn là một nét văn hóa và được quy định cụ thể trong Chính sách An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp đang được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 và hệ thống về quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1400:2015. 

Hệ thống an toàn trên các công trường được vận hành chặt chẽ và chuyên nghiệp bởi Ban an toàn lao động. Triển khai bài bản và kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn trên mỗi dự án là các ủy ban an toàn công trường thông qua các hoạt động tiêu biểu như: hoạt động đào tạo chuyên môn, huấn luyện an toàn; hoạt động phân tích đánh giá rủi ro trước khi thi công; hoạt động kiểm soát an toàn hiện trường; hoạt động kiểm soát an ninh; các phong trào ngày thứ 7 xanh tại dự án; các hoạt động diễn tập và nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng…

Bên cạnh đó, Ricons áp dụng các phần mềm quản lý trong công tác an toàn như: Phần mềm quản lý báo cáo an toàn; phần mềm quản lý bảo hộ lao động; phần mềm quản lý hồ sơ công nhân; phần mềm quản lý công nhân;….

Với những cải tiến liên tục, đổi mới từng ngày, Ricons đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật được đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.