TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Tổng quan

Hệ thống kho bãi: Quy mô & chuyên nghiệp

Hiện nay, hệ thống kho thiết bị của Ricons đang đáp ứng năng suất tối ưu cho các công trường xây dựng từ Bắc đến Nam.

  • Miền Nam: Kho Nhơn Trạch, Đồng Nai (26.000 m2)
  • Miền Bắc: Kho Hưng Yên (4.500 m2)
  • Miền Trung: Kho Đà Nẵng (3.000 m2)

Hệ thống thiết bị: Đầu tư về Chất & Lượng

Nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng, Ricons luôn chú trọng cập nhật và đầu tư vào hệ thống trang thiết bị. Trong đó, những thiết bị đặc thù như cẩu tháp, hoist, cốp pha nhôm, hệ giàn giáo chống sàn với công nghệ hiện đại luôn được trang bị vào danh mục tài sản máy móc thiết bị chủ chốt của Ricons.