ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Cải tạo văn phòng Sanofi

Cải tạo văn phòng Sanofi

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Sanofi-Aventis
Địa điểm:
Số 10, Đường Hàm Nghi, Quận 01, Tp. HCM
Thời gian thi công:
180 ngày
Gói thầu:
Cải tạo, xây mới và thi công cơ điện