ONE TEAM - GREAT SOLUTION

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI LÂN (CICT)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân
Địa điểm:
Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh