ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Caye Sereno

Caye Sereno

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Jen Tuần Châu
Địa điểm:
Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Thời gian thi công:
270 ngày
Gói thầu:
Thi công biệt thự mẫu và hạ tầng