ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Khu văn phòng Công ty TNHH Industrielle Beteiligung

Khu văn phòng Công ty TNHH Industrielle Beteiligung

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Industrielle Beteiligung
Địa điểm:
KCX Tân thuận, phường Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM
Quy mô:
Đang cập nhật
Thời gian thi công:
180 ngày
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện, M&E