ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Lafayette De Saigon

Lafayette De Saigon

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Nam Vương
Địa điểm:
8 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa kao, Quận 1, Tp. HCM
Quy mô:
Đang cập nhật
Thời gian thi công:
Đang cập nhật
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện