TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Mở rộng nhà máy bia VBL Đà Nẵng

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH VBL Đà Nẵng
Địa điểm:
KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Thời gian thi công:
180 ngày
Gói thầu:
Thi công mở rộng