TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Nhà Máy Coca Cola - New Pet

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công Ty TNHH Coca - Cola Việt Nam
Địa điểm:
Km 17, Quốc lộ 1A, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Thời gian thi công:
Thi công kết cấu và hoàn thiện