ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà Máy Crown New Can

Nhà Máy Crown New Can

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Crown Beverage Cans Đà Nẵng 
Địa điểm:
KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Quy mô:
Đang cập nhật
Thời gian thi công:
193 ngày
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện