ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy điện tử Galtronics

Nhà máy điện tử Galtronics

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Galtronics Việt Nam
Địa điểm:
Lô G2, KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thi công:
114 ngày
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện