ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

Nhà Máy Đồ Gỗ Jang-In Việt Nam - Giai Đoạn 3

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Đồ gỗ Jang-in (VN) 
Địa điểm:
 KCN Nhơn Trạch 5, Đường N2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Gói thầu:
Thiết kế và thi công