ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Dorco Vina Hà Nam - Giai đoạn 2

Nhà máy Dorco Vina Hà Nam - Giai đoạn 2

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Dorco Vina 
Địa điểm:
KCN Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Quy mô:
22.000 m²
Thời gian thi công:
195 ngày
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện