ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy First Team

Nhà máy First Team

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam
Địa điểm:
KCN Bourbon, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Quy mô:
70.000 m²
Thời gian thi công:
6 tháng