ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Framas Hà Nội

Nhà máy Framas Hà Nội

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Framas Hà Nội 
Địa điểm:
KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Quy mô:
Đang cập nhật
Thời gian thi công:
139 ngày
Gói thầu:
Thiết kế và thi Công