ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Gain Lucky - Giai đoạn 3

Nhà máy Gain Lucky - Giai đoạn 3

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam
Địa điểm:
Lô 40-6, Đường N14, KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Quy mô:
200.000 m²
Thời gian thi công:
5 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện