ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Lu An – Giai đoạn 1

Nhà máy Lu An – Giai đoạn 1

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH May mặc Lu An
Địa điểm:
KCN Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Thời gian thi công:
5 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và cơ điện